Hotelurile RAMADA PLAZA BUCHAREST și RAMADA BUCHAREST PARC sunt operate de compania PARC HOTELS S.A.

Considerăm că este o oportunitate excelentă de a vă arăta exact ceea ce facem cu informațiile pe care ni le dați permisiunea de a le avea. Și ajutându-ne să vă înțelegem mai bine, vă putem îmbunătăți experiența cu hotelul RAMADA PLAZA BUCHAREST și Hotelul RAMADA BUCUREȘTI PARC.

Vă vom spune exact ce informații putem colecta, cum o putem colecta, pentru ce o putem folosi, cu cine o putem împărtăși - și cum o vom păstra în siguranță.

În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de recrutare pentru posturi vacante în societatea noastră.

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

În procesul de angajare colectăm informațiile pe care ni le puneți la dispoziție prin intermediul documentelor solicitate de lege: acte de identitate, acte de studii, cazier judiciar (în unele situații), examinare medicală etc.; aceste date personale pot include: nume și prenume; data și locul nașterii; cetățenia; domiciliul; adresa de email; numărul de telefon; starea civilă, studii, calificare profesională etc.

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Toate aceste informații sunt impuse de lege pentru angajarea dumneavoastră. Ele sunt păstrate în societate pe perioada în care veți fi angajatul nostru și, ulterior, pentru o perioadă impusă de lege.

Nu vindem și nu trimitem datele dumneavoastră cu caracter personal către alte entități.

MARKETING

Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing.

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt exclusiv la dispoziția personalului din cadrul departamentului de resurse umane și managementului departamentului în care vă desfășurați activitatea.

Vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Aveți dreptul să cereți rectificarea datele respective, în cazul în care apar modificări (nume, stare civilă, adresă etc.).

Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: DPO@PARCHOTEL.RO

Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE

Această variantă a Notificării este în vigoare din mai 2018 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.